Tiếng Việt English 华语

Dành cho nhà đầu tư » Tin Tức
2009-11-16 14:55:55
thu nghiem mo ta ngan
2009-07-31 11:56:42
Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000385 (Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 28 tháng 05 năm 2009) của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU trân trọng thông báo:
2009-05-18 18:36:57
Hôm nay, vào lúc 8g30 phút ngày 15 tháng 05 năm 2009, tại phòng Jade Ball_Lầu 7, khách sạn Windsor, 01 Sư Vạn Hạnh, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, cụ thể như sau:
2009-05-18 18:29:44
Căn Cứ: - Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu. - Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 05 năm 2009.
2008-10-24 10:52:41

THÔNG BÁO
V/v Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phổ thông

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 104/2008/GCN-CNTTLK ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

  • Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 114/QĐ-SGDHCM  ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Trang:  1 2 3

  TÀI KHOẢN      |     TUYỂN DỤNG      |      SƠ ĐỒ SITE     |     LIÊN HỆ      |     HỎI ĐÁP