Tiếng Việt English 华语  
   
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CỔ ĐÔNG SẢN PHẨM PHÂN PHỐI THƯ VIỆN
BẢN TIN HỮU LIÊN Á CHÂU
THỊ TRƯỜNG THÉP TRONG NƯỚC
THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI
BẢN TIN HUU LIEN GROUP
BẢN TIN HUU LIEN GROUP  
TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG AN TOÀN GIAO THÔNG  

Kề từ ngày 30 tháng 11, HLAC có tham gia tuyên truyền an toàn giao thông trên các trụ đèn dọc tuyến đường Kinh Dương Vương Quận 6 – Quận Bình Tân từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc gồm 31 trụ đèn.

Mục đích tham gia lần này là để thể hiện tính cộng đồng của thương hiệu HLAC và cũng để quảng bá thêm cho thương hiệu Hữu Liên Á Châu.
Các nội dung khác
1. TÌNH HÌNH KINH DOANH HLAC
2. HLAC VÀ BFC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
3. Hữu Liên Group có bộ phận phân tích và đầu tư tài chinh
4. Doanh số Hữu Liên đang có những bước nhảy vượt bậc
5. CHUẨN BỊ LÊN SÀN, HỮU LIÊN Á CHÂU LIÊN TỤC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU
6. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU HỮU LIÊN GROUP
7. Ký kết hợp đồng đốc tác chiến lược HLAC – BFC
8. Kết thúc Hội chợ Triển lãm Chợ Lớn 2007
9. Minh Hữu Liên – Thành viên mới của đại gia đình Hữu Liên
10. Nam Kim vượt kế hoạch sản xuất và kinh doanh so với 2006
 
TÀI KHOẢN TUYỂN DỤNG SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ FAQ