Tiếng Việt English 华语  
   
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CỔ ĐÔNG SẢN PHẨM PHÂN PHỐI THƯ VIỆN
BẢN TIN TÔN NAM KIM
THỊ TRƯỜNG THÉP TRONG NƯỚC
THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI
BẢN TIN HUU LIEN GROUP
THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI  
NHU CẦU THÉP THẾ GIỚI TĂNG 5,2% NĂM 2007  

Trong báo cáo dự báo của Viện nghiên cứu Posco Posri thì nhu cầu thép thế giới sẽ đạt 1.179 tỷ tấn năm 2007, tăng 5,2% so với năm 2006. Các quốc gia phát triển sẽ có sự tăng trưởng giảm từ 6,6% xuống âm 0,1% trong khi tại các quốc gia đang phát triển tốc độ sẽ giảm từ 10,4% xuống 8,4%.

Sản lượng thép tại các nước đã phát triển sẽ cân bằng với cầu, trong khi tại các quốc gia đang phát triển tăng trưởng cung sẽ vượt qua cầu, chủ yếu do nhiều thiết bị được vận hành tại Trung Quốc và Ấn Độ… Việc mua lại giữa các công ty thép sẽ đẩy mạnh và nảy sinh một số cuộc tranh chấp. Vì Nhật Bản và Trung Quốc lắp đặt nhiều thiết bị mới nên sự cạnh tranh của thị trường sản phẩm giá trị gia tăng sẽ khốc liệt.

Trung Quốc sẽ chứng kiến sự dư thừa thép lớn hơn và xuất khẩu tăng có thể tác động mạnh đến cạnh tranh thương mại. Tình trạng thừa cung tại Trung Quốc sẽ nghiêm trọng hơn do nhiều thiết bị được lắp đặt trong năm tới, chính sách hà khắc hơn và nhu cầu tăng trưởng chậm hơn. Sản lượng thép (gồm cả phôi thép) sẽ tăng thêm từ 25 đến 32 triệu tấn, gây ra nhiều tranh chấp thương mại.

Nhu cầu thép tại Nhật Bản sẽ tăng 2,8%, chủ yếu từ ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Nhu cầu tại Ấn Độ sẽ tăng 9,1% do sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp sản xuất ô tô và xây dựng. Braxin hy vọng tăng trưởng nhu cầu thép 9,2% do có sự phục hồi nền kinh tế và đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng tăng.

Các nội dung khác
1. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI NĂM 2007
2. Posco và Nippon Steel cân nhắc hợp tác tại VN
3. Mức tăng xuất khẩu thép của Trung Quốc giảm mạnh nhờ các biện pháp khống chế vĩ mô
4. Giá Thép Thế giới có thể sẽ tăng vào đầu năm 2008
5. Thị trường thép thế giới dư thừa
6. Nippon Steel liên doanh với Posco
7. Nhu cầu thép tăng lại trong năm 2008
8. Cùng với Trung Quốc, Ấn Độ sẽ chi phối thị trường thép toàn cầu
9. Nhập khẩu thép cuộn cán nóng ổn định tại thị trường Đông Nam Á
10. Giá phôi thép tăng khoảng 50 NDT/tấn tại thị trường miền Bắc Trung Quốc
 
TÀI KHOẢN TUYỂN DỤNG SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ FAQ